Translate

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การชำระเงินหลังจากสั่งสินค้าแล้ว ให้ลูกค้าทุกท่านโอนเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร,ตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ,ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น  
หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้วกรุณาติดต่อกับทางร้านแจ้งธนาคารที่ชำระเงินและเวลาในการชำระเงิน
หากลูกค้าสั่งสินค้าแล้วไม่มีการชำระเงิน 
ทางร้านจะไม่มีการส่งสินค้าใดๆทั้งสิ้น

*การชำระเงินก่อนวันรับสินค้าเท่านั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น